Privacybeleid

Privacybeleid

1. Doel en reikwijdte van het privacybeleid

Smile lab Sweden AB doet er alles aan om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we “u” schrijven, bedoelen we u als onze klant, websitegebruiker of andere relevante derde partij, zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waarmee we zaken doen en dergelijke. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u een aankoop doet op onze website, met ons correspondeert per brief, chat, e-mail of telefoon, een account aanmaakt voor de nieuwsbriefservice op onze website of informatie bij ons opvraagt. We kunnen ook automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen wanneer u onze website gebruikt. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën.

Sommige van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, kunnen elders dan rechtstreeks van u worden verzameld, zoals van een kredietinformatiebureau, een regelgevende instantie of een andere openbaar beschikbare database.

Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet aan onze verplichtingen jegens u voldoen of op uw verzoeken reageren, waardoor we u niet het hoogst mogelijke serviceniveau kunnen bieden. We kunnen ook worden verhinderd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3. Welk type informatie wordt verzameld?

De categorieën persoonsgegevens over u die we kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken zijn een van de volgende typen:
– algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, geslacht, persoonlijk identiteitsnummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres en andere contactgegevens;
– financiële informatie, zoals bankgegevens, kredietinformatie en betalingsgeschiedenis;
– marketing- en communicatiegegevens, zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, gebruikersaccountgegevens voor onze abonnementsservice, correspondentiegegevens bij contact met de klantenservice en andere communicatie-/abonnementsvoorkeuren;
– technische gegevens, zoals internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen onze website; en
– gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website gebruikt en winkelgeschiedenis.

4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
– onze verplichtingen jegens u te beheren en na te komen;
– voldoen aan onze wettelijke en rapportageverplichtingen, zoals productclaims, boekhoudregels en rapportage aan de belastingdienst en andere toezichthoudende autoriteiten;
– reageren op uw vragen en verzoeken; en
– vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten

De verwerking van uw persoonlijke gegevens die niet is gebaseerd op een wettelijke of contractuele vereiste, is gebaseerd op onze legitieme belangen om:
– u te voorzien van marketingcommunicatie en andere publicaties (per brief, e-mail of sms of vergelijkbare technologie) met betrekking tot ons bedrijf waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, zoals algemene informatie en nieuwsbrieven;
– data-analyse gebruiken om te bestuderen hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze website te verbeteren; en
– onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren.

We kunnen profilering gebruiken om u op maat gemaakte aanbiedingen te doen.
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen.

5. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we informatie over u vrijgeven:
– aan onze dienstverleners die de persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken;
– voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
– in verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures; en
– om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Behalve zoals hier uitgelegd in dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

6. Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op en geven we ze door?

Persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn, om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en overgedragen naar landen die niet noodzakelijkerwijs wetten op het gebied van gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de geldende wetgeving in de Europese Economische Ruimte. We zullen echter alle redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt, waarbij een passend beschermingsniveau wordt geboden in vergelijking met het beschermingsniveau dat wordt geboden binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We zullen passende beveiligingsmaatregelen nemen om onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Natuurlijk is gegevensoverdracht via internet inherent onveilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of als nodig is om te voldoen aan eventuele verplichte bewaartermijnen onder de toepasselijke wetgeving. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

9. Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang tot uw gegevens
U kunt ons vragen om u een kopie te verstrekken van de persoonlijke informatie die we van u hebben opgeslagen. Het verstrekken van dergelijke informatie is over het algemeen gratis, maar kan onder bepaalde omstandigheden aan een vergoeding worden onderworpen.

Correctie, verwijdering en bezwaar
U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste informatie die we over u hebben te corrigeren en om alle informatie te verwijderen die niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld en/of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen ons er echter van weerhouden om bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen.

Herinner uw toestemming
Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Afmelden voor marketing
U kunt ons instrueren om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, inclusief profileringsanalyses die worden gemaakt voor direct marketingdoeleinden. In de praktijk gaat u doorgaans vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en/of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt uw abonnementen ook beheren en ons instrueren om uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment per e-mail voor marketingdoeleinden te gebruiken.

Klachten indienen
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een gerelateerde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website. U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken; uw toegang tot sommige functies en delen van onze website kan echter ontoegankelijk worden of niet werken. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

11. Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites, diensten of pagina’s. Dit privacybeleid dekt niet de links binnen onze website die naar websites van derden gaan en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere websites van derden.

12. Beleidswijzigingen

We houden dit privacybeleid in de gaten en we kunnen het van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Neem contact met ons op voor vragen
Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactpersonen:

Smile lab Sweden ab (reg nr: 556848-2110)
Sankt Eriksgatan 58
112 34 Stockholm
ZWEDEN
e-mail: marjolein@smilelab.com

ONS COOKIESBELEID

Hoe gebruiken we cookies?

Onze website smilelab.com maakt gebruik van cookies die zijn ingesteld door Smile lab Sweden ab en cookies die zijn ingesteld door derden (cookies van derden).
Op bijna elke website worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen om onze website te helpen bij het uitvoeren van een aantal functies. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het controleren van het aantal mensen dat onze website gebruikt en om ons meer inzicht te geven in de manier waarop mensen omgaan met onze website. Sommige cookies op onze website verzamelen persoonlijke informatie over u. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie over u kunnen verzamelen en gebruiken via uw interacties met ons, inclusief uw gebruik van deze website.

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de basiswerking van onze website, bijvoorbeeld door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken.

Voorkeurscookies
Deze cookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of het uiterlijk van de website verandert en om uw voorkeuren te onthouden, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Analytische & prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, er kunnen beperkte identificeerbare gegevens worden verzameld.

Targeting-/marketingcookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, beter af te stemmen op uw interesses. Er kunnen identificeerbare of unieke gegevens worden verzameld. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.

Hoe beheert u uw cookies?

Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de browserinstellingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om cookies te blokkeren om te voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, bestaande cookies te verwijderen, de browser u te laten informeren wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of om cookies helemaal uit te schakelen.
Volg de onderstaande links om instructies te ontvangen over het wijzigen van uw browserinstellingen van enkele van de meest voorkomende browserproviders (houd er rekening mee dat dit links zijn naar websites van derden waarover wij geen controle hebben):

Safari
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Opera

Houd er rekening mee dat u door het beperken van cookies mogelijk niet alle delen van onze website kunt openen, aangezien sommige functionaliteiten van de website afhankelijk zijn van cookies.

Meer informatie over cookies:
U kunt meer te weten komen over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, door naar www.aboutcookies.org of de website van de Swedish Post and Telecom Authority (PTS) te gaan: http://www.pts.se/ . Houd er rekening mee dat dit links zijn naar websites van derden waarover wij geen controle hebben.

Meer informatie over cookies gegenereerd door onze cookie-plug-in:

COOKIE TYPE LOOPTIJD OMSCHRIJVING
GTM (remarketing) derde partij 90 Via Google Tag Manager hebben we Google Ads remarketing ingesteld.

Bij het bestellen van een product wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Bij aankoop gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van de site om onze overeenkomst met u als onze klant na te komen. In overeenstemming met de Zweedse wet van Personuppgiftslagen (198:204) hebt u het recht om kennis te nemen van de informatie die de site over uw persoon heeft geregistreerd. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Neem in dat geval per e-mail contact op met de klantenservice.

Valuta