Privacybeleid

1. doel en reikwijdte van de privacy policy

Smile Lab Sweden AB hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij “je” schrijven, bedoelen wij je als klant, website gebruiker of andere relevante derde partij zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie wij zaken met en gelijkaardig doen. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, en hoe je jouw rechten uitoefenen.

2. van waar verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens van je verzamelen wanneer je een aankoop doet op onze website, met ons corresponderen per brief, chat, e-mail of telefoon, een account voor de nieuwsbrief service op onze website maken of informatie van ons opvragen. We kunnen ook automatisch verzamelen van technische en gebruiksgegevens over jouw apparatuur, browsen acties en patronen wanneer je interactie met onze website. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën.

Sommige van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, kunnen elders dan rechtstreeks van je worden verzameld, zoals van een Kredietreferentie Bureau, een regelgevende instantie of een andere openbare databank.

Als je bepaalde informatie niet verstrekt op verzoek, kunnen we niet in staat zijn om onze verplichtingen aan je te voldoen of te reageren op jouw verzoeken, waardoor wij je van het leveren van het hoogste niveau van dienstverlening mogelijk. Wij kunnen ook worden verhinderd om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. wat voor soort informatie wordt verzameld?

De categorieën van persoonsgegevens over u die wij kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken zijn
– algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, geslacht, persoonlijk identiteitsnummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres en andere contactgegevens;
– financiële gegevens, zoals bankgegevens, kredietgegevens en betalingsgeschiedenis
– marketing- en communicatiegegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden, gebruikersaccountgegevens voor onze abonnementsdienst, correspondentiegegevens wanneer u contact opneemt met de klantenservice en andere communicatie-/abonnementsvoorkeuren
– technische gegevens, zoals internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; en
– gebruiksgegevens, zoals informatie over hoe u onze website gebruikt en uw winkelgeschiedenis.

4. Hoe gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
– onze verplichtingen jegens u te beheren en na te komen;
– te voldoen aan onze wettelijke en rapportageverplichtingen, zoals productclaims, boekhoudkundige voorschriften en rapportage aan belastingautoriteiten en andere toezichthoudende instanties
– te reageren op uw vragen en verzoeken; en
– onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

De verwerking van uw persoonsgegevens die niet gebaseerd is op een wettelijke of contractuele verplichting zal gebaseerd zijn op onze rechtmatige belangen om:
– u te voorzien van marketingcommunicatie en andere publicaties (per brief, e-mail of SMS of vergelijkbare technologie) met betrekking tot ons bedrijf waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn, zoals algemene informatie en nieuwsbrieven;
– gebruik te maken van gegevensanalyses om te bestuderen hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze website te verbeteren; en
– onze dagelijkse bedrijfsbehoeften te beheren.

Wij kunnen gebruik maken van profilering om u aanbiedingen op maat te kunnen doen.
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslag toelichten op basis waarvan wij dat mogen doen.

5. aan wie onthullen wij jouw persoonsgegevens?

Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid zijn vermeld, kunnen wij informatie over u openbaar maken
– aan onze dienstverleners die de persoonsgegevens uitsluitend namens ons mogen verwerken;
– in de mate dat wij wettelijk verplicht zijn dit te doen
– in verband met eventuele gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en
– om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Behalve zoals hier uiteengezet in dit privacybeleid, zullen wij jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

6. waar bewaren en overdragen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen een van de landen waarin we opereren, om ons in staat stellen om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en overgebracht naar landen die niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Europese economische ruimte van kracht zijn. We zullen echter alle redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt, wat een adequaat beschermingsniveau biedt ten opzichte van het beschermingsniveau dat in de Europese economische ruimte wordt geboden.

7. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen adequate veiligheidsmaatregelen treffen om om het even welke toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde onthulling, of toegang tot jouw persoonlijke informatie te verhinderen. Natuurlijk, de overdracht van gegevens via het internet is inherent onzeker, en we kunnen niet garanderen dat de veiligheid van de gegevens verstuurd via het internet.

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen opslaan als dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor het is verzameld of die nodig is om te voldoen aan de verplichte bewaartermijnen volgens de geldende wetgeving. Om de juiste bewaringstermijn voor persoonsgegevens te bepalen, beschouwen wij het bedrag, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij jouw persoonlijke gegevens en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

9. Wat zijn jouw rechten?

Recht op toegang tot uw gegevens
U kunt ons verzoeken u een kopie te verstrekken van de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen. De verstrekking van dergelijke informatie is over het algemeen kosteloos, maar kan onder bepaalde omstandigheden aan een vergoeding onderworpen zijn.

Correctie, verwijdering en bezwaar
U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste informatie die wij over u hebben te corrigeren, om informatie te wissen die niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld en/of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen ons er echter van weerhouden bepaalde informatie onmiddellijk te wissen.

Uw toestemming intrekken
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Opt-out voor marketing
U kunt ons opdracht geven uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profileringsanalyses voor direct-marketingdoeleinden. In de praktijk zult u meestal vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en/of zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ons ook te allen tijde per e-mail opdracht geven uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.

Indienen van klachten
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een betrokken toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. U jouw browser zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd, of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als je ervoor kiest om cookies af te wijzen, je nog steeds gebruik maken van onze website; Nochtans, kan jouw toegang tot sommige functionaliteit en gebieden van onze website ontoegankelijk worden of niet functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, lees dan onze cookiepolicy.

11. websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites, diensten of pagina’s. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de links binnen onze website te breiden naar websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere websites van derden.

12. beleidswijzigingen

We houden deze privacy policy onder controle en we kunnen het updaten van tijd tot tijd door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. U dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contact met ons opnemen voor vragen
Als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande contacten:

Smile lab Sweden ab (reg nr: 556848-2110)
Sankt Eriksgatan 58
112 34 Stockholm
ZWEDEN
e-mail: marjolein@smilelab.com

Hoe gebruiken we cookies?

Onze website smilelab.com maakt gebruik van cookies die door Smile lab Sweden ab worden geplaatst, alsmede cookies die door een derde partij worden geplaatst (cookies van derden).
Cookies worden op bijna elke website gebruikt. Het zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen om onze website te helpen een aantal functies uit te voeren. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het monitoren van het aantal mensen dat onze website gebruikt en ons meer inzicht geven in de manier waarop mensen met onze website omgaan. Sommige cookies op onze website verzamelen persoonlijke informatie over u. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij informatie over u kunnen verzamelen en gebruiken via uw interacties met ons, inclusief uw gebruik van deze website.

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de basiswerking van onze website, bijvoorbeeld door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken.

Voorkeur cookies
Met deze cookies kan een website informatie onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert en uw voorkeuren onthouden, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt.

Analytische en prestatiecookies
Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, er kunnen beperkt identificeerbare gegevens worden verzameld.

Targeting/marketing cookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de daarop getoonde reclame relevanter te maken voor uw interesses. Er kunnen identificeerbare of unieke gegevens worden verzameld. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden.

Hoe beheert je jouw cookies?

Met de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de browserinstellingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen cookies te blokkeren om te voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, bestaande cookies te verwijderen, de browser u te laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of cookies helemaal uit te schakelen.
Volg de onderstaande links voor instructies over hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen van enkele van de meest voorkomende browseraanbieders (let op: dit zijn links naar websites van derden waarover wij geen controle hebben):

– Safari
– Microsoft Internet Explorer
– Google Chrome
– Firefox
– Opera

Merk op dat door het beperken van cookies je misschien niet in staat zijn om alle delen van onze website toegang, omdat sommige functionaliteit van de website zijn afhankelijk van cookies.

Meer informatie over cookies:
U kunt meer te weten komen over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, door een bezoek te brengen aan www.aboutcookies.org of de website van de Zweedse Post en Telecommunicatie Autoriteit (PTS): http://www.pts.se/. Let op: dit zijn links naar websites van derden waarover wij geen controle hebben.

Meer informatie over cookies gegenereerd door onze cookie plugin:

COOKIE TYPE DUUR BESCHRIJVING
GTM (Remarketing) Derden 90 Via Google tag manager hebben we Setup Google-advertenties remarketing.

Bij het bestellen van een product wordt je gevraagd om jouw persoonlijke gegevens in te vullen. Bij aankoop gaat je akkoord met deze informatie wordt opgeslagen in overeenstemming met de privacy van de site beleid om onze overeenkomst te voldoen aan je als onze klant. In overeenstemming met de Zweedse wet van Personuppgiftslagen (198:204) heeft je het recht om de informatie die de site heeft geregistreerd over jouw persoon te kennen. Als de informatie onjuist, onvolledig of irrelevant is, je vragen om jouw gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Als dit het geval is je contact opnemen met de klantenservice per e-mail.

Currency
Euro